Firma INSANIX jest jedyną firmą w regionie certyfikowaną przez Urząd Dozoru Technicznego w zakresie OZE. Posiadamy aktualne certyfikaty w zakresie wszystkich rodzajów instalacji odnawialnych źródeł energii. Odnawialne źródła energii (OZE) nieśmiało wkraczają na polski rynek i zyskują coraz większą popularność. Figurujemy w oficjalnym rejestrze certyfikowanych instalatorów na stronie internetowej UDT (www.UDT.gov.pl). Certyfikaty potwierdzają posiadanie kwalifikacji do instalowania następujących rodzajów instalacji odnawialnych źródeł energii:

  • systemów fotowoltaicznych
  • słonecznych systemów grzewczych
  • pomp ciepła
  • płytkich systemów geotermalnych
  • kotłów i pieców na biomasę

Zgodnie z ustawą o OZE, odnawialne źródła energii to odnawialne, niekopalne źródła energii obejmujące energię wiatru, energię promieniowania słonecznego, energię aerotermalną, energię geotermalną, energię hydrotermalną, hydroenergię, energię fal, prądów i pływów morskich, energię otrzymywaną z biomasy, biogazu, biogazu rolniczego oraz z biopłynów.

Aktualnie firma Insanix zajmuje się instalacjami odnawialnych źródeł energii w zakresie systemów fotowoltaicznych, systemów solarnych oraz pomp ciepła. Więcej szczegółów odnośnie zakresu wykonywanych przez nas usług znajdą Państwo w zakładce Usługi.

Chcielibyśmy przedstawić Państwu podstawowe informacje na temat systemów fotowoltaicznych, słonecznych systemów grzewczych oraz pomp ciepła.

SYSTEMY FOTOWOLTAICZNE

W przypadku systemów fotowoltaicznych mamy do czynienia z zamianą energii promieniowania słonecznego na energię elektryczną. Panele fotowoltaiczne wytwarzają prąd stały (DC), który przesyłany jest do inwertera (falownika). Rolą inwertera jest przekształcenie prądu stałego w prąd przemienny (AC), który na co dzień spotykamy w naszych domach. Moc systemu fotowoltaicznego dobierana jest na podstawie zapotrzebowania na energię elektryczną. W sytuacji, gdy wytworzona przez system PV energia elektryczna przewyższa nasze zapotrzebowanie, jej nadmiar przesyłany jest do sieci elektroenergetycznej i tym samym sprzedawany spółkom energetycznym. Opomiarowanie odbywa się z użyciem dwukierunkowego licznika energii elektrycznej. Wytwarzanie energii elektrycznej możliwe jest dzięki specjalnej konstrukcji paneli fotowoltaicznych, które wykonane są z kryształów krzemu.

Obecnie najczęściej spotykanymi na rynku panelami słonecznymi są panele monokrystaliczne oraz polikrystaliczne. W przypadku paneli monokrystalicznych mamy do czynienia z wyższą sprawnością, lecz niestety jest to związane z wyższą ceną. Doskonałym wyborem są panele polikrystaliczne, które łączą w sobie wysoką sprawność z atrakcyjną ceną. Opłacalność instalacji fotowoltaicznych stale rośnie. Okres eksploatacji paneli fotowoltaicznych wynosi ponad 25 lat, a ich praca jest bezobsługowa i nie generuje żadnych kosztów. Każdego dnia wytwarzają darmową energię elektryczną, która w coraz większej ilości zużywana jest przez gospodarstwa domowe. Do 2020 roku Polska zobowiązana jest przejść częściowo na Odnawialne Źródła Energii, ograniczając tym samym zużycie paliw kopalnych, które zanieczyszczają środowisko naturalne.

Głównymi zaletami systemów fotowoltaicznych są przede wszystkim oszczędności finansowe, ochrona środowiska, ale także niezależność energetyczna. Nie musimy zwracać uwagi na rosnące koszty energii elektrycznej, a dodatkowo przyczyniamy się do zmniejszenia zanieczyszczenia otaczającego nas środowiska naturalnego. Ustawa o OZE stworzyła nowe możliwości oszczędzania takie jak taryfy gwarantowane, program Prosument, czy tzw. net metering, dzięki czemu instalacje fotowoltaiczne są jeszcze bardziej opłacalne.

SŁONECZNE SYSTEMY GRZEWCZE

W przypadku systemów solarnych mamy do czynienia z zamianą energii promieniowania słonecznego na energię cieplną. Zasada działania kolektorów słonecznych jest stosunkowo prosta. Początkowo promienie słoneczne ogrzewają umieszczony w kolektorze absorber, który następnie przekazuje ciepło czynnikowi krążącemu w obiegu systemowym. Podgrzany czynnik przepływa przewodami do wymiennika ciepła zlokalizowanego w zasobniku, który oddaje ciepło do opływającej go wody użytkowej. Ogrzewanie wody do celów użytkowych na potrzeby jednej rodziny pochłania rocznie ogromne ilości energii elektrycznej, gazu, oleju lub innych paliw konwencjonalnych. Kolektory słoneczne wykorzystują w pełni darmową energię, którą dostarcza nam słońce. Kolektory słoneczne znalazły także zastosowanie przy wspomaganiu pracy centralnego ogrzewania. Energii cieplnej potrzebujemy codziennie niezależnie od pory roku, czy dnia. Nieustannie zużywamy ciepłą wodę użytkową, a w chłodniejszych okresach uruchamiamy centralne ogrzewanie. Energia elektryczna, gaz, czy olej będą coraz droższe ze względu na to, że zasoby tych źródeł zmniejszają się w błyskawicznym tempie.

Obecnie najczęściej spotykanymi na rynku kolektorami słonecznymi są kolektory płaskie oraz próżniowe. Kolektory płaskie charakteryzują się zadowalającą sprawnością, z którą w parze idzie atrakcyjna cena. W przypadku kolektorów próżniowych mamy do czynienia z bardziej zaawansowaną konstrukcją, która jest w stanie zapewnić większe zyski energii w chłodniejsze, czy pochmurne dni. Niestety wadą kolektorów próżniowych jest ich stosunkowo wysoka cena. Dzięki zastosowaniu kolektorów słonecznych możemy zaoszczędzić rocznie nawet 2000 zł, biorąc pod uwagę jedynie ciepłą wodę użytkową! Przy obecnych systemach wsparcia słoneczne systemy grzewcze są jeszcze bardziej opłacalne.

Głównymi zaletami słonecznych systemów grzewczych są nie tylko oszczędności finansowe, ale także w pewnym stopniu niezależność energetyczna. Przez zastosowanie kolektorów słonecznych przyczyniamy się do zmniejszenia zanieczyszczenia otaczającego nas środowiska naturalnego. Do 2020 roku Polska zobowiązana jest przejść częściowo na Odnawialne Źródła Energii, ograniczając tym samym zużycie paliw kopalnych.

POMPY CIEPŁA

Pompa ciepła jest to urządzenie zbliżone gabarytami do niewielkiej lodówki. Zadaniem tego urządzenia jest wytwarzanie ciepła służącego do ogrzewania budynku oraz podgrzewu ciepłej wody użytkowej. Pojęcie wytwarzania ciepła jest tutaj nieprecyzyjne, ze względu na to, że tak naprawdę pompa ciepła jedynie transferuje ciepło ze źródła dolnego do źródła górnego. Dolnym źródłem ciepła, z którego odbierane jest ciepło może być grunt, woda lub powietrze. Z kolei źródło górne, do którego ciepło jest dostarczane, najczęściej stanowi woda (rzadziej powietrze), którą pompa ma za zadanie podgrzać. Zasada działania pompy ciepła oparta jest na skomplikowanych przemianach termodynamicznych, umożliwiających transfer ciepła.

Pompa ciepła zasilana jest energią elektryczną, natomiast obecnie produkowane urządzenia są wysoce energooszczędne. W porównaniu do tradycyjnych systemów grzewczych, zastosowanie pompy ciepła znacznie zmniejszy koszty ogrzewania budynku oraz podgrzewu ciepłej wody użytkowej.

Istnieją następujące rodzaje pomp ciepła: typu solanka/woda, woda/woda, powietrze/woda oraz pompy ciepła do podgrzewu ciepłej wody użytkowej, wykorzystujące ciepło powietrza wewnętrznego w pomieszczeniu. Pompy ciepła typu solanka/woda wykorzystują grunt jako pierwotne źródło energii, przy zastosowaniu kolektorów lub sond gruntowych. Jeżeli dostępnym źródłem ciepła jest woda, stosowane są pompy ciepła typu woda/woda. Pompy ciepła typu powietrze/woda wykorzystują powietrze zewnętrzne i powietrze usuwane jako pierwotne źródło energii.

Wybór odpowiedniego rodzaju pompy ciepła będzie zależał nie tylko od naszych możliwości finansowych, ale także od powierzchni działki oraz rodzaju gruntu, który na niej występuje. Najczęściej wykorzystywanym dolnym źródłem ciepła jest grunt (pompa ciepła typu solanka/woda). Przy głębokości ok 1,5 m temperatura gruntu może wynosić nawet 8°C, co umożliwia ekonomiczną pracę pompy ciepła. Ilość ciepła odbieranego od gruntu przez wymiennik poziomy może być nawet czterokrotnie większa od ilości zużywanej przez pompę energii elektrycznej. Poziome wymienniki gruntowe znajdują zastosowanie w sytuacjach, gdy mamy do dyspozycji sporą powierzchnię działki. Jeżeli powierzchnia działki jest niewystarczająca konieczne jest zastosowanie wymiennika w postaci pionowych sond gruntowych. Nawet na niewielkiej działce nie powinno być problemu ze znalezieniem miejsca na dwa, czy trzy odwierty, które w zupełności wystarczą do ogrzewania domu jednorodzinnego.

Głównymi zaletami pomp ciepła są przede wszystkim oszczędności finansowe, ochrona środowiska, ale także w pewnym stopniu niezależność energetyczna.