Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie, Biuro Spraw Wewnętrznych Policji w Lublinie oraz Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego Delegatura w Lublinie

ZAKRES ROBÓT: WENTYLACJA MECHANICZNA, KLIMATYZACJA I KLIMATYZACJA PRECYZYJNA

WARTOŚĆ KONTRAKTU: 1 870 610,00 ZŁ NETTO

Komenda Miejska Policji w Zamościu

ZAKRES ROBÓT: WENTYLACJA MECHANICZNA, KLIMATYZACJA I KLIMATYZACJA PRECYZYJNA

WARTOŚĆ KONTRAKTU: 497 000,00 ZŁ NETTO

Oddział Kardiologiczny Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

ZAKRES ROBÓT: WENTYLACJA MECHANICZNA I KLIMATYZACJA

WARTOŚĆ KONTRAKTU: 1 437 623,40 ZŁ NETTO

Osiedle bloków wielorodzinnych „Koszary ‘65” w Zamościu

ZAKRES ROBÓT: WENTYLACJA MECHANICZNA

WARTOŚĆ KONTRAKTU: 779 689,01 ZŁ NETTO

Osiedle bloków wielorodzinnych „Botanik 4” w Lublinie

ZAKRES ROBÓT: WENTYLACJA MECHANICZNA

WARTOŚĆ KONTRAKTU: 493 850,00 ZŁ NETTO

Hotel Janów w Borownicy k. Janowa Lubelskiego

ZAKRES ROBÓT: WENTYLACJA MECHANICZNA I KLIMATYZACJA

WARTOŚĆ KONTRAKTU: 477 000,00 ZŁ NETTO

Budynek Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Biblioteki Pedagogicznej w Zamościu

ZAKRES ROBÓT: WENTYLACJA MECHANICZNA I KLIMATYZACJA

WARTOŚĆ KONTRAKTU: 275 000,00 ZŁ NETTO

Siedziba Nadleśnictwa Strzelce w Hrubieszowie

ZAKRES ROBÓT: WENTYLACJA MECHANICZNA, KLIMATYZACJA I KLIMATYZACJA PRECYZYJNA

WARTOŚĆ KONTRAKTU: 222 003,66 ZŁ NETTO

Pawilon handlowy PSS „SPOŁEM” w Żdanowie k. Zamościa

ZAKRES ROBÓT: WENTYLACJA MECHANICZNA I KLIMATYZACJA

WARTOŚĆ KONTRAKTU: 202 800,00 ZŁ NETTO

Kompleks terapeutyczno-opiekuńczy „RODZINNY DOM” dla osób dorosłych z niepełnosprawnościami w Zamościu

ZAKRES ROBÓT: WENTYLACJA MECHANICZNA I KLIMATYZACJA

WARTOŚĆ KONTRAKTU: 131 620,00 ZŁ NETTO

Państwowy Dom Dziecka w Zamościu

ZAKRES ROBÓT: WENTYLACJA MECHANICZNA I KLIMATYZACJA

WARTOŚĆ KONTRAKTU: 102 000,00 ZŁ NETTO

Oddział Zewnętrzny Zakładu Karnego w Zamościu

ZAKRES ROBÓT: WENTYLACJA MECHANICZNA I KLIMATYZACJA

WARTOŚĆ KONTRAKTU: 86 452,03 ZŁ NETTO

Sale gimnastyczne obiektów szkolnych w Łaszczowie

ZAKRES ROBÓT: WENTYLACJA MECHANICZNA

WARTOŚĆ KONTRAKTU: 82 700,00 ZŁ NETTO

Budynek hali skanera RTG wraz z budynkiem obsługi na terenie drogowego przejścia granicznego w Dorohusku

ZAKRES ROBÓT: WENTYLACJA MECHANICZNA I KLIMATYZACJA

WARTOŚĆ KONTRAKTU: 80 220,00 ZŁ NETTO

Lokal marki „MOHITO” w galerii handlowej „Twierdza” w Zamościu

ZAKRES ROBÓT: WENTYLACJA MECHANICZNA I KLIMATYZACJA

WARTOŚĆ KONTRAKTU: 68 340,00 ZŁ NETTO

Centrum Monitoringu Wizyjnego Straży Miejskiej w Zamościu

ZAKRES ROBÓT: WENTYLACJA MECHANICZNA I KLIMATYZACJA

WARTOŚĆ KONTRAKTU: 41 668,00 ZŁ NETTO

Budynek biurowy „Infułacka 1” w Zamościu

ZAKRES ROBÓT: KLIMATYZACJA

WARTOŚĆ KONTRAKTU: 52 290,00 ZŁ NETTO

Budynek biurowy firmy „ANTEX” w Lubyczy Królewskiej

ZAKRES ROBÓT: KLIMATYZACJA

WARTOŚĆ KONTRAKTU: 25 508,00 ZŁ NETTO

Budynek Rejonu Dystrybucji Gazu w Zamościu

ZAKRES ROBÓT: KLIMATYZACJA

WARTOŚĆ KONTRAKTU: 24 275,00 ZŁ NETTO

Oraz wiele innych realizacji!

ZAMKNIJ MENU